Tlačivá

Dátum zver.: 2021-12-07
(2471.08) (kb)
Dátum zver.: 2020-02-13
(2541.23) (kb)
Dátum zver.: 2016-05-20
(2192.02) (kb)
Dátum zver.: 2005-04-22
(4259.97) (kb)
Dátum zver.: 2007-08-14
(2609.13) (kb)
Dátum zver.: 2011-11-02
(1671.35) (kb)
Dátum zver.: 2013-06-14
(4287.83) (kb)
Dátum zver.: 2014-04-22
(4848.96) (kb)
Dátum zver.: 2014-09-10
(2076.93) (kb)
Dátum zver.: 2014-10-21
(6496.94) (kb)
Dátum zver.: 2016-12-05
(3092.28) (kb)
Dátum zver.: 2022-10-18
(19214.04) (kb)
Dátum zver.: 2014-10-02
(1939.16) (kb)
Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov
Okres SNV a uzemie kraja - zmena
Dátum zver.: 2017-08-21
(953.28) (kb)
Dátum zver.: 2020-08-18
(1516.3) (kb)
Súhlas na nakladanie s NO
zdravotnícky odpad
Dátum zver.: 2006-06-05
(633.56) (kb)
Súhlas na nakladanie s NO 2
zdravotnícky odpad - zmena
Dátum zver.: 2009-04-01
(686.49) (kb)
Súhlas na nakladanie s NO 3
zdravotnícky odpad - zmena
Dátum zver.: 2012-02-08
(321.42) (kb)
Súhlas na nakladanie s NO 4
zdravotnícky odpad - zmena
Dátum zver.: 2015-01-07
(1168.97) (kb)
Súhlas na nakladanie s NO 5
zdravotnícky odpad - zmena
Dátum zver.: 2018-01-22
(995.69) (kb)
Súhlas na nakladanie s NO 6
zdravotnícky odpad - zmena
Dátum zver.: 2020-12-16
(1634.47) (kb)
Súhlas na nakladanie s NO 7
zdravotnícky odpad - zmena
Dátum zver.: 2021-01-27
(1763.18) (kb)
Dátum zver.: 2006-12-18
(517.43) (kb)
Súhlas na nakladanie s NO a schválenie prevádzkového poriadku
nakladanie s NO, firma, zb.dvor, skladka, citroen
Dátum zver.: 2013-03-18
(746.29) (kb)
Dátum zver.: 2008-09-11
(1360.43) (kb)
Dátum zver.: 2011-07-22
(1517.26) (kb)
Dátum zver.: 2014-06-20
(1113.88) (kb)
Dátum zver.: 2009-12-09
(815.8) (kb)
Dátum zver.: 2012-11-11
(1510.57) (kb)
Dátum zver.: 2018-02-21
(1047.04) (kb)
Súhlas na prepravu NO
okres Poprad, Levoča, Sabinov
Dátum zver.: 2011-11-28
(667.85) (kb)
Dátum zver.: 2012-03-30
(715.12) (kb)
Dátum zver.: 2014-12-23
(1330.94) (kb)
Dátum zver.: 2018-01-22
(1334.33) (kb)
Dátum zver.: 2020-12-21
(1674.7) (kb)
Dátum zver.: 2014-04-10
(916.37) (kb)
Dátum zver.: 2016-01-07
(540.83) (kb)
Dátum zver.: 2018-03-23
(434.54) (kb)
Dátum zver.: 2016-08-12
(1574.32) (kb)

Zmluvy

Zmluva PNFP
dokument na stiahnutie
Dátum zver.: 0000-00-00
(1973.3) (kb)

Súbory

Dátum zver.: 2014-05-12
(898.14) (kb)
Dátum zver.: 2017-11-30
(404.6) (kb)
Dátum zver.: 2017-11-30
(437.87) (kb)
Dátum zver.: 2022-11-22
(749.96) (kb)

Hala tr.zberu_DS

Dátum zver.: 2008-08-13
(1431.98) (kb)
Dátum zver.: 2011-06-11
(1711.73) (kb)
Dátum zver.: 2012-06-18
(344.11) (kb)
Dátum zver.: 2014-06-10
(1490.31) (kb)
Dátum zver.: 2016-08-08
(1872.11) (kb)
Dátum zver.: 2017-06-26
(1556.04) (kb)
Dátum zver.: 2019-06-27
(2542.34) (kb)
Dátum zver.: 2023-07-02
(1850.29) (kb)
Dátum zver.: 2023-09-28
(1464.48) (kb)

Zb.dvor-NO

Dátum zver.: 2015-12-28
(875.76) (kb)
Dátum zver.: 2006-08-15
(526.63) (kb)
Dátum zver.: 2006-10-19
(811.79) (kb)
Dátum zver.: 2008-09-27
(466.67) (kb)
Dátum zver.: 2011-08-06
(2545.54) (kb)
Dátum zver.: 2014-08-11
(1527.49) (kb)
Dátum zver.: 2017-08-02
(1612.44) (kb)
Dátum zver.: 2020-06-29
(3784.26) (kb)

Zb.dvor-prevádzka

Dátum zver.: 2008-09-27
(1227.26) (kb)
Dátum zver.: 2010-06-14
(820.13) (kb)
Dátum zver.: 2011-09-11
(1300.31) (kb)
Dátum zver.: 2012-09-26
(1755.43) (kb)
Dátum zver.: 2013-02-18
(1731.64) (kb)
Dátum zver.: 2014-07-09
(1545.45) (kb)
Dátum zver.: 2016-05-18
(2374.65) (kb)
Dátum zver.: 2016-08-15
(1790.21) (kb)
Dátum zver.: 2017-06-29
(1657.75) (kb)
Dátum zver.: 2017-09-04
(2050.34) (kb)
Dátum zver.: 2019-06-28
(3207.59) (kb)
Dátum zver.: 2023-07-02
(2042.21) (kb)

URSO

Dátum zver.: 2016-12-16
(1336.35) (kb)
Dátum zver.: 2022-10-18
(1606.3) (kb)

Údaje o množstve a nákladoch oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov

Dátum zver.: 2022-11-30
(204.02) (kb)
Dátum zver.: 2023-02-25
(202.32) (kb)
Dátum zver.: 2023-05-27
(206.66) (kb)
Dátum zver.: 2023-08-30
(151.43) (kb)
Dátum zver.: 2023-11-30
(151.41) (kb)
Dátum zver.: 2024-02-29
(246.32) (kb)